Доступ до публічної інформації


  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
   Надання публічної інформації Сєвєродонецьким хіміко-механічним технікумом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Статут
 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 


Відомості  щодо  здійснення  освітньої  діяльності  у сфері вищої  освіти
 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 Положення СХМТ СНУ ім. В. Даля

Положення СХМТ

Правила внутрішнього розпорядку для працівників СХМТ

Cертифікати


Звіт директора СХМТ СНУ імені В. Даля Жученка Є.В. щодо роботи технікуму за  2018 р.
                   
Річний план закупівель на 2019 рік

Наказ про індексацію вартості навчання

Штатний розпис на 2019 рік

Розрахунок накладних витрат

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про студентське самоврядування

Кошторис на 2019 рік

Звіт про використання коштів

План використання бюджетних коштів на  2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 4 кв. 2018р

Вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка

Вказівки  до ведення журналу навчальних занять

СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО ХІМІКО-МЕХАНІЧНОГОТЕХНІКУМУ СНУ ім. В. Даля на 2018 -2019р.

Наказ від  11 травня 2018 № 61 про  затвердження  розміру фактичних витрат на копіювання  або друк документів
Додаток до
Наказу від  11 травня 2018 № 61

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка

 Відповідно до частини сьомої ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» вищі навчальні заклади виготовляють документи про вищу освіту, при цьому гранична вартість документів про вищу освіту державного зразка та перелік інформації, яка повинна міститися у документі про вищу освіту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання вказаних норм Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», якою:

1. Затверджено перелік інформації, яка повинна міститися у документах про вищу освіту (наукові ступені).

2. Встановлено, що гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 гривні).