Циклова комісія
Спецдисциплини ЕО та ЕАС

 
«Тиждень енергозбереження» 

Головна проблема
   1. Розширення тематики ДП та втілення в сучасних SСАDА - систем керування ХТП
   2. Організація технологічної практики в лабораторіях СХМТ
   3. Втілення ПК та Інтернет в навчальний процес

Досягнення
   Застосування в 80% лекції з спецдисциплін програми «Презентація» з демонстрацією навчальних фільмів на екрані телевізора достатніх розмірів

Участь
   1. Профорієнтаційна робота в день відкритих дверей
   2. Неділя ЦК. Конкурс знавців метрології з участю всіх груп ЕАС

Наукова робота. Розробка ДП за допомогою програм.
   НДРС: 2 курс підготовка рефератів, індивідуальних  завдань з елементами наукового пошуку, участь у предметних гуртках.
НДРС в навчальний час, є впровадження наукових досліджень в лабораторні роботи. Студент самостійно складає план виконання роботи, підбирає необхідну літературу, проводить математичну обробку та аналіз результатів, оформляє звіт.
3-4 КУРС НДРС поза навчального часу це виконання курсових та дипломних проектів.
Участь в научно-практичних конференциях за підсумками технологічної практики

Співпраця ЦК з виробничого підприємства ТОВ «АЗОТ» дозволило реалізувати цілий ряд завдань, необхідних виробництву. Виконання дипломних робіт і проектів досить часто проводиться на замовлення підприємства, але для цього студент протягом 3-4 курсу займається науково-дослідницькою роботою, пов'язаної безпосередньо з цим виробництвом.

Наші викладачі

Кобцева
Любов Васильівна
Голова ЦК
Викладач висшої категорії

Ошега
Тетяна Миколаївна
Викладач висшої категорії


Мартич
Валентина Олексіївна
Викладач другої категорії

Практика.
  Всі види практик проводяться відповідної наскрізної програми затвердженою директором та узгодженою з керівниками діючих виробництв Азот,
 ТЕЦ та ін.
 
ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля»
     .
ho - безкоштовний хостинг!