Завідуюча відділенням

Півоварова Світлана Олександрівна
 Кабінет № 207

тел. 066 0142662

  Якщо Ви  молоді, цілеспрямовані, якщо Вам потрібна цікава, серйозна робота, яка завжди актуальна і цінується на ринку праці, тоді Ваша майбутня професія:

                                  бухгалтер,  фінансист,  хімік  або  механік
 Формування фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін забезпечує висококваліфікований педагогічний персонал  технікуму.

      Зміст навчальних планів та програм підготовки молодших спеціалістів спрямований на забезпечення запитів сучасного ринку праці з урахуванням адресної підготовки для провідних на ринку праці підприємств, де студенти проходять всі види практик (навчальну облікову, навчальну виробничу, практику з вирішення виробничих ситуацій (1С:Бухгалтерія), технологічну).
      Великі переваги мають випускники для  продовження навчання в інститутах і університетах України. Вони зараховуються на 2-3 курс без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання по спорідненій спеціальності. На техніко-економічному відділенні ведеться підготовка молодших спеціалістів за  спеціальностями:

 
 
                                                                                    Напрям: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:
072   «Фінанси, банківська справа та страхування»


Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів
Первинна посада: державний податковий інспектор, банківський працівник, кредитний інспектор, страховий агент.

Виконує завдання: контролює повноту і своєчасність забезпечення фінансовими ресурсами різних суб’єктів господарювання, регулює економічні процеси через систему оподаткування.
 
   


Напрям: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:
 071   «Облік і оподаткування»
Кваліфікація: бухгалтер

Первинна посада: бухгалтер, бухгалтер-ревізор, касир

Виконує завдання: бухгалтерський облік та контроль, складання калькуляцій, розрахунок заробітної плати, ревізія, прийом, облік та видача коштів

 
   
 
                                                                                    Напрям: 16 «Хімічна та біоінженерія»

Спеціальність:

161   «Хімічні технології та інженерія»

 Кваліфікація: технік-технолог
Первинна посада: технік - лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік – технолог, контролер якості, майстер.

Виконує завдання: контроль  за технологічними процесами у відповідності з вимогами технологічного регламенту,  раціональне використання технологічного обладнання
 

                                                                                     Напрям: 27 «Транспорт»


Спеціальність:

274  «Автомобільний транспорт»


Кваліфікація: технік-механік
Первинна посада: механік, механік з автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, дільниці, цеху, виробництва.

Виконує завдання: здійснює ремонт, діагностику,  обслуговування автомобілів і двигунів різних моделей
 
                                                                                     
                                                                                     Напрям: 13 «Механічна інженерія»


Спеціальність:

133 «Галузеве машинобудування»

Кваліфікація: технік з експлуатації та ремонту обладнання

Первинна посада: начальник цеха, майстер  зміни, механік виробничої дільниці або цеху, майстер ремонтного цеху (дільниці), бригадир ремонтної дільниці.
Виконує завдання: демонтаж, ремонт, монтаж апаратів, механізмів, обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості
  

  На відділенні успішно працюють циклові комісії, які  очолюють викладачі з великим стажем і досвідом роботи в навчальному закладі:
- комісія фінансово-економічних дисциплін, голова Колеснікова В.В., викладач-методист вищої категорії;
- комісія спецдисциплін ТОР, ТНР і хімічних дисциплін, голова  Ляскевич В.М., викладач вищої категорії;
- комісія спецдисциплін ОРА, ОХЗ і загальнотехнічних дисциплін, голова  Стрижкова Л.В., викладач-методист вищої категорії.

   Циклові комісії працюють згідно з названими напрямами, удосконалюють навчальні матеріали відповідно до нових вимог, намагаються забезпечити всі аспекти навчально-виховної роботи зі студентами необхідними навчально-методичними посібниками, контрольними та тестовими завданнями, тематикою та методичними вказівками до виконання курсових і дипломних проектів, проведення навчальних і виробничих практик на виробництві, активно впроваджують інноваційні технології навчання (електронні посібники, пакети прикладних комп’ютерних програм).
  У навчальному процесі важливе місце в методичному забезпеченні займає розробка методичних вказівок для виконання курсових та дипломних проектів, мета яких полягає в закріпленні поглиблення знань студентів, їх застосуванні при комплексному вирішенні фахового завдання, а також розвитку навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з темою проекту.

   Студенти спеціальностей  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» проходять практичне навчання:

Навчальні практики
          -    навчальна облікова;
-    навчальна виробнича.
Виробничі практики:
-    практика з вирішення виробничих ситуацій (1С:Бухгалтерія);
-    технологічна.
   Технологічну практику студенти спеціальностей  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» проходять у ПАТ «Комерційний банк ПриватБанк», філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» у м. Сєвєродонецьк,  на підприємствах  міста Сєвєродонецьк: ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», ТОВ «Вокар-холдинг», ТОВ «Таун-сервіс», ПАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» і т.д.

Студенти спеціальності  072   «Фінанси, банківська справа і оподаткування»  здають державний комплексний  кваліфікаційний екзамен з дисциплін:
«Банківські операції»;
«Фінанси»;
«Податкова система»
«Бюджетна система»
«Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

Студенти спеціальності  071   «Облік і оподаткування»  здають державний комплексний  кваліфікаційний екзамен з дисциплін:
«Фінансовий облік»;
«Економічний аналіз»;
«Облік і звітність у бюджетних установах»;
«Податкова система»;
«Контроль і ревізія».

Студенти спеціальності 161   «Хімічні технології та інженерія» проходять практичне навчання:

Навчальні практики:

-    навчальна з органічного синтезу;
-    практика отримання робочої професії.
Виробничі практики:
-    технологічна;
-    переддипломна.
Виробничі практики студенти спеціальності  161   «Хімічні технології та інженерія» проходять на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

   Студенти спеціальностей  161  «Хімічні технології та інженерія», 274  «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування»  під керівництвом досвідних викладачів циклової комісії  успішно розробляють та захищають дипломні проекти.  
   Виконання дипломного проекту  молодшого спеціаліста має своєю метою:
-  використати та систематизувати знання, що отримали під час всього навчання у Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумі Східноукраїнського національного університету  імені  Володимира Даля;
-  розвинути вміння самостійно вирішувати технічні питання, узагальнювати різні методи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору, щодо поставленої  проблеми;
- виявити здібності, підбирати, аналізувати та систематизувати підібраний необхідний матеріал;
- здобути та оволодіти сучасними методами та новітніми технологіями;
- поглибити навички роботи з нормативними документами, спеціальною технічною літературою, інструктивними матеріалами;
-  застосовувати правила оформлення документів, підбирати відповідні терміни за фахом для грамотного оформлення ділових паперів, технічної документації в межах професійних обов’язків;
-  втілювати новітні технології в організаційні технічні заходи при проведенні технологічних процесів;
-  виявити ступень фахової підготовки випускників щодо можливості самостійної роботи на сучасному  виробництві.

Студенти спеціальності  274 «Автомобільний транспорт» проходять практичне навчання:

Навчальні практики:
          -    слюсарна;
-    верстатна;
-    демонтажна-монтажна;
-    з технічного обслуговування і ремонту.
Виробничі практики:
-    технологічна;
-    переддипломна.
Виробничі практики студенти спеціальності 274    «Автомобільний транспорт» проходять на «911» СТО,  ТОВ "Автосервис-Лада" «Інжектор-сервис» СТО, СТО, «Сова» СТО.

Студенти спеціальності  133 «Галузеве машинобудування» проходять практичне навчання:
Навчальні практики:
-    слюсарна;
-    верстатна;
-    для отримання робочої професії.
Виробничі практики:
-    технологічна;
-    переддипломна.
Виробничі практики студенти спеціальності  133 «Галузеве машинобудування» проходять на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»
 
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
 
ho - безкоштовний хостинг!