Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є державним навчальним закладом, який вже 55 років готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
   Сьогодні життя потребує від майбутніх спеціалістів знань, професіоналізму. У технікумі є всі можливості для формування конкурентноспроможної, творчої особистості, висококваліфікованого майстра своєї справи.
   Якщо Ви маєте бажання вчитися та отримати сучасну професію, твердо зорієнтовані на успіх і благополуччя, готові зробити перший крок до своєї мети, то ми завжди чекаємо Вас у Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумі.
  З повагою і сподіваннями на  співпрацю     
директор технікуму     

ЖУЧЕНКО Євген Володимирович

    Заклад засновано 16 квітня 1962 року за розпорядженням Ради Міністрів УРСР.
    СХМТ знають не тільки на Луганщині, його випускники працюють у всіх регіонах України та за кордоном.
    Сьогодні СХМТ – це сучасні аудиторії, кабінети, лабораторії, 5 комп’ютерних класів, майже 100 одиниць  сучасної техніки, бібліотека з 60 тис. екземплярів книг та повним комплектом періодичних видань, гуртожиток на 360 місць, спортивний комплекс з тенісним та тренажерними залами.
    55 років технікум готує молодших спеціалістів з неповною вищою освітою за денною та заочною формами навчання (видає дипломи державного зразка та атестати про повню загальну середню освіту) .
Студенти, що навчаються в технікумі, мають можливість отримувати непереривне багаторівневе навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 339 від 8 травня 1993 року технікум уввійшов до складу Східноукраїнського державного університету, якому за Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 р. надано статус національного), починаючи з другого курсу денної форми навчання та з третього курсу заочної форми навчання, тим самим скорочуючи загальний термін навчання у ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації.

  Колектив технікуму живе насиченим творчим життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців завдяки спільній плідній праці: модернізації освітньої діяльності; застосуванню новітніх педагогічних та інформаційних технологій; залученню викладачів та студентів до активної навчально-дослідної роботи; сприянню громадському становленню та професійній самореалізації майбутніх спеціалістів – наших випускників. Щороку значна кількість студентів технікуму стають переможцями численних обласних, міжрегіональних та Всеукраїнських конкурсів, що свідчить про системну, грунтовну та всебічну освіту студентів, постійну підтримку молодих вчених у їх наукових пошуках. Ми постійно розширюємо матеріальну та інформаційну базу технікуму, налагоджуємо нові зв'язки з освітніми та іншими закладами міста, області, України.
   Велика увага в технікумі приділяється позакласній  виховній роботі. Пріоритетним напрямком в організації виховного процесу в закладі є індивідуальний підхід до виховання особистості студента, широке прилучення студентів до здобутків духовної та моральної культури нації. З цією метою в технікумі діє Музей бойової слави, Музейна кімната українського побуту та культури, організована робота різноманітних гуртків. Команда КВН технікуму традиційно займає призові місця на фестивалях міста та регіону.
   У 2010 році Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум отримав диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010» за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти.

  Освіта, яку ви здобудете в технікумі, стане початком вашої успішної кар’єри, помічником у професійному зростанні.

                                                                                           
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Україна, 93400  Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  проспект Центральний (Радянський), 72 (район Льодового палацу)
Телефони:  (06452) 4-15-00,  066-2378666, 093-2117406, Електронна пошта: shmt_snu@i.ua
   .
ho - безкоштовний хостинг!