Студенти під керівництвом викладачів циклової комісії комп’ютерних та електронних технологій виконують пошуково-творчі роботи, беруть участь в регіональних науково-практичних конференціях, матеріали яких друкуються в збірнику студентських наукових праць СНУ імені Володимира Даля.

В коледжі працюють постійно діючі семінари підвищення педагогічної та виховної кваліфікації викладачів. Вивчається та узагальнюється передовий педагогічний досвід викладачів технікуму. Щомісяця проводяться засідання методичної ради, засідання класних керівників, де вивчаються передові технології виховання, засідання циклових комісій, де розглядаються питання змісту навчального процесу, науково-методичне забезпечення дисциплін.

 
ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля»
 
ho - безкоштовний хостинг!