Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05090201 "Виробництво обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури" у Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,  експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:
Малик Борис Олексійович
  доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 автоматизації та мехатроніки
 Харківського національного університету радіоелектроніки,
 кандидат технічних наук, голова комісії
Забродоцька Ганна Євгеніївна
 голова циклової комісії телекомунікацій та радіотехніки
 Новокаховського приладобудівного технікуму

 У ході перевірки експертна комісія розглянула надані матеріали та провела з 23.01.2018 р. по 25.01.2018 р. перевірку на місці діяльності Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05090201 "Виробництво обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури".
                
        Перевірка проводилася за такими напрямами:
- достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію;
- відповідність установленим законодавством вимогам щодо формування контингенту студентів, кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення спеціальності ;
- відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності.
   Під час роботи було вивчено матеріали самоаналізу щодо підготовки фахівців спеціальності 5.05090201 "Виробництво обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури".
  На підставі вивчення кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення та визначення рівня підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05090201 "Виробництво обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури" комісія зробила висновки, що вона вважає можливим акредитувати Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності  5.05090201 "Виробництво обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури"  з ліцензованим обсягом  25 осіб за денною  формою навчання. 

СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
 
ho - безкоштовний хостинг!