Завідуюча відділенням

Новікова  Галина Стахівна
 Кабінет № 209.
 тел. (06452) 4-41-72

       Якщо Ви просиджуєте за комп'ютером весь свій вільний час.
      Якщо Ви не тільки можете клацати по клавішах, а ще і набирати слова то ця професія для ВАС!
      Вас навчать великому мистецтву  програмування і можливо Ви станете великим ХАКЕРОМ….
      Якщо ВАМ подобається комп'ютер, якщо ВАМ цікаво знати з чого він складається і як ці складові частини можна змінити або поліпшити – то ця професія для          ВАС!

        Якщо Ви небайдужий до побутової апаратури і ВАМ подобається її розбирати, збирати, паяти – то професія ЕПА  для Вас!!!

        Завжди були і будуть потрібні майстри своєї справи !!!!

   Навчальний процес  на відділенні комп’ютерної техніки здійснюється найбільш досвідченими і висококваліфікованими викладачами, які постійно займаються проблемами вдосконалення навчальної роботи. Педагогічних працівників, що забезпечують фахову підготовку спеціалістів, об'єднано у випускну циклову комісію спецдисциплін електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), програмування та інформатики:

                викладачі-методисти:          Ганжа С.А., Карманов М.І.,
                викладачі вищої категорії:   Новікова Г.С.,
                викладачі вищої категорії:   Полякова Є.А.,
                викладачі вищої категорії:   Медведєва В.О., 

   До комісії відносяться 5 комп’ютерних класів. Комп’ютерні класи об’єднані у локальні мережі та з’єднані між собою. При проведенні занять використовуються мультимедійні проектори і сучасна інтерактивна дошка.

   Інтенсивно розвивається навчально-лабораторна база відділення. Створена та функціонує локальна обчислювальна мережа, вихід в інтернет,
                лабораторія супутникового телебачення,
                побутової електроніки,
                мікропроцесорної техніки.
 
  Під час навчання студенти  проходять  практики, які передбачають поглиблення знань, одержаних при теоретичному навчанні. Навчальні практики проводяться на базі технікуму в майстернях та лабораторіях. З метою підвищення кваліфікації викладачі та студенти технікуму проходять стажування в ІТ-компаніях міста та регіону:
    ЗАТ «Імпульс»;
    ВАТ «Best Way»;
    КВКП «Сєвєродонецькрадіотехніка»;
    ПП «Інформатика»;
    ПП «Електронні системи».

  Рівень підготовки студентів підтверджується нагородами на обласних олімпіадах із профільних предметів. Викладачі та студенти остійно приймають участь в обласних олімпіадах та конференція з інформатики, фізики, математики, радіоелектроніки, електротехніки та інші:
   в I-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальные проблемы создания электронных средств промышленных автоматизированных систем» Сєвєродонецьк, 
    «5-ій Всеукраїнській науково-методичній конференції «Розвиток науки і освіти у контексті Болонського процесу» Сєвєродонецьк, ТІ;
    інтернет-конференції «Інформаційні і керуючі системи в промисловості, економіці та екології» Сєвєродонецьк, ТІ;
    в регіональній науково-практичній конференції «Майбутній науковець» із доповіддю «Інформатизація та комп’ютерні ІТ-технології в освіті».

  Студентське життя – це не тільки навчання, це ще і концерти, змагання і багато що інше, що робить життя яскравіше..
   Студенті  відділення  постійно беруть участь у  спортивних змаганнях, фестивалі команд КВН  технікуму, змаганнях, присвячених Дню Захисника Вітчизни, в фестивалі “Студентська весна”  де неодноразово займали призові місця.
   На сьогоднішній день відділення комп’ютерної техніки динамічно розвивається відповідно до сучасних вимог надання освітніх послуг. За рахунок досвідчених викладачів та належного рівня підготовки випускників відділення можна по праву вважати провідним відділенням технікуму.


   У житті кожної молодої людини наступає відповідальний момент, коли він вибирає майбутню професію і визначає свій подальший життєвий шлях. Важливо, щоб вибрана спеціальність була не тільки престижною і потрібною суспільству, але і приносила радість і задоволення, забезпечувала Вашу стабільність на сучасному ринку праці.    Відділення комп’ютерної техніки готує молодших спеціалістів по наступним спеціальностям:

       Напрям підготовки:  15 «Автоматизація та приладобудування»

 Спеціальність:   151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Кваліфікація:   молодший спеціаліст 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:   електромеханік
Місця роботи:   Готує  електромеханіків які повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному сучасному підприємстві, їх діяльність пов'язана з монтажем, налагодженням, обслуговуванням, модернізацією систем автоматики технологічного обладнання, перевіркою та ремонтом контрольно-вимірювальних приладів, автоматизацією виробничих процесів, проектуванням систем автоматизації.
Первинна посада:  Первинна посада: технік-електромеханік, технік з метрології, оператор електронно-обчислювальних машин,слюсар  по обслуговуванню  та ремонту контрольно-вимірювальних приладів.
Виконує завдання:
  Ремонт,     технічне обслуговування,   складання,   перевірку,   випробування,  монтаж,
налагодження та здавання в експлуатацію  електронних,  електричних та  електромеханічних елементів устаткування контрольно-вимірювальних   приладів,   засобів    автоматики    та електроавтоматики,  систем  обчислювальної  техніки,  верстатів та іншого устаткування з пристроями програмного керування  з  заміною або доводкою та приладжуванням змінних вузлів, блоків і механізмів у  складі  технологічного  устаткування.


      Напрям підготовки: 14 «Електрична інженерія»

 Спеціальність:

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кваліфікація:   технік-електрик
Освітньо-кваліфікаційний рівень:   молодший спеціаліст 
Місця роботи:   
Первинна посада:   бригадир, начальник дільниці, технік, технік-проектувальник, технік – конструктор, технік з монтажу, технік-організатор з виробництва, технік з ремонту. 
Виконує завдання:   Цей напрям є основою науково-технічного прогресу сучасності, оскільки забезпечує людство теплом, світлом та енергією, без якої не можлива робота будь-якого електричного, електронного, комп’ютерного устаткування, обладнання промислових підприємств, транспорту т.д.
  Виконує завдання: монтаж та налагодження електрообладнання; модернізації та реконструкцію систем електроспоживання; розрахунку основних параметрів електрообладнання у різних режимах роботи.


      Напрям підготовки: 17 «Електроніка та телекомунікації»

 Спеціальність:

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Кваліфікація:   радіоелектронік
Освітньо-кваліфікаційний рівень:   молодший спеціаліст
Місця роботи:   Можуть працювати на міських телефонних мережах, в центрах телефонного зв’язку і телекомунікаційних повідомлень, в бізнес-центрах, обчислювальних центрах, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних мережах, в центрах комутації мобільних засобівзв’язку.
Первинна посада:   технік – радіоелектронік, майстер з ремонту електронної побутової техніки, менеджер. 
Виконує завдання:   підготовку електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправності, усуває їх. Виробляє наладку елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів


             Напрям підготовки: 17 «Електроніка та телекомунікації»

 Спеціальність:  171 «Електроніка»
Кваліфікація:   технік-електронік
Освітньо-кваліфікаційний рівень:   молодший спеціаліст
Місця роботи:
Первинна посада:  технік-електронік; технік обчислювального центру;технік з експлуатації та ремонту устаткування;технік з автоматизації виробничих процесів;технік з підготовки виробництва; технік з стандартизації; оператор електронних обчислювальних машин; майстер виробничої дільниці.
Виконує завдання:  Напрям підготовки «Електроніка та телекомунікації» є вершиною еволюції радіоелектронних і комп’ютерних спеціальностей, найсучаснішою з них, найбільш збалансованою по одержуваним знанням і практичним навичкам, найбільш популярною та дефіцитною на ринку праці з усіх технічних спеціальностей


      Напрям підготовки: 12 «Інформаційні технології»

 Спеціальність:

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Кваліфікація:   технік-програміст
Освітньо-кваліфікаційний рівень:   молодший спеціаліст
Місця роботи:
Первинна посада:  технік-програміст, оператор ЕОМ, технік з системного адміністрування
Виконує завдання:  Цей напрям підготовки є одним з найбільш актуальних на ринку ІТ-праці, оскільки він готує програмістів. На сьогодні програмісти є найбільш затребуваними спеціалістами .

   
    За час навчання студенти  проходять  практики, які передбачають поглиблення знань, одержаних при теоретичному навчанні. Навчальні практики проводяться на базі технікуму в майстернях та лабораторіях. Виробничі практики проводяться на передових сучасних підприємствах, де забезпечується практична можливість одержати необхідні практичні знання та навички.  Основні бази практики – колективне виробниче комерційне підприємство "Сєвєродонецькрадіотехніка"(з філіями та дочірніми підприємствами), ЗАТ "Імпульс", СДВП "Об`єднання Азот" тощо.

Студенти спеціальності  121 «Інженерія програмного забезпечення» проходять практичне навчання:
Навчальна практика
    Навчальна практика 1
    Навчальна практика 2
Виробнича практика
    Виробничо-технологічна практика

Студенти спеціальності  171 «Електроніка» проходять практичне навчання:
Навчальна практика
    Навчальна радіомонтажна практика
    Навчальна електрорадіовимірювальна практика
    Навчальна практика для отримання робітничої професії
    Навчальна комп'ютерна практика
Виробнича практика    Виробнича технологічна практика
    Виробнича переддипломна практика

Студенти спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка» проходять практичне навчання:
Навчальна практика
    Електромонтажна практика для одержання робітничої професії
    Навчальна метрологічна практика
    Навчальна професійна практика
Виробнича практика
    Технологічна практика
    Переддипломна практика

Студенти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  проходять практичне навчання:
Навчальна практика
    Слюсарно-механічна практика
    Електромонтажна практика
    Навчальна практика для отримання робочої професії
Виробнича практика
    Технологічна (експлутаційна) практика на виробництві
    Переддипломна практика
    Дипломне проектування

Студенти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  проходять практичне навчання:
Навчальна практика
    Слюсарна навчальна практика
    Навчальна електромонтажна практика
    Навчальна виробнича для одержання робочої професії
Виробнича практика
    Технологічна практика
    Переддипломна
    Дипломне проектування
 
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ho - безкоштовний хостинг!