Лабораторії та майстерні.  


     У технікумі є майстерні і лабораторії передбачені  учбовими планами. Лабораторії оснащені необхідним устаткуванням для виконання практичних робіт, передбачених професійними освітніми програмами.
Лабораторія        “Радіоелектроніки та вторинних джерел живлення”
забезпечує планове виконання лабораторних та практичних робіт з радіоелектроніки, вторинних джерел живлення, мікросхемотехніки .
Лабораторія         “Теоретичних основ електротехніки та електричних 
                         вимірювань”

має п'ятнадцять робочих місць, на її базі виконуються всі планові роботи з дисципліни а також електро- радіовимірювальна практика для спеціальностей ВОТ та ЕПА.    
Лабораторія                 Основ телебачення та телевізійних систем” 


забезпечує виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін:   основи телебачення та телевізійні системи, технічне обслуговування і ремонт побутової радіоелектронної апаратури, радіоприймальні та підсилювальні пристрої.

Лабораторія              “Метрології та  електрорадіотехнічних  вимірювань”.
За час навчання студенти  проходять  практики, які передбачають поглиблення знань, одержаних при теоретичному навчанні. Навчальні практики проводяться на базі технікуму в майстернях та лабораторіях.