Головна

    

          Циклова комісія

           економічних та фізико-математичних дисциплін  Циклова комісія діє за принципом:

«Творча співпраця, знання, інновації – разом йдемо до освітніх вершин!»


    Циклова  комісія  об’єднує  представників інтелектуального потенціалу педагогічного колективу СХМТ,які здійснюють потужну педагогічну, методичну, профорієнтаційну, вихов-ну та наукову діяльність по всіх спеціальностях технікуму.

  Циклова комісія  працює над актуальною науково-методичною проблемою «Використання інформаційного освітнього середовища для формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців».  

      Мрія кожної молодої людини – бути успішною та заможною. І саме освіта за економічними  напрямами дає таку мрію здійснити.

    Головним завданням  підготовки майбутніх молодших спеціалістів,що набувають  технічні спеціальності в СХМТ, викладачі циклової комісії вважають якісну підготовку студентів до захисту дипломних робіт з виконанням економічної частини розрахунку через свідоме виконання курсових робіт з економічних дисциплін за сучасною тематикою та інноваційними методиками.
    До послуг студентів потужна матеріальна та методична база, яка постійно оновлюється  викладачами циклової комісії, і це є запорукою плідної співпраці членів нашого дружнього колективу по наданню якісних освітніх послуг.
    Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх освітніх технологій, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансово-кредитних установах,  основи роботи з програмами автоматизації бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія». Особлива увага приділяється підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці.
 Під керівництвом досвідчених викладачів циклової комісії студенти мають можливість здійснювати дослідницько-пошукову роботу, брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних   конференціях, круглих столах, олімпіадах, бізнес-тренінгах, інтелектуальних іграх і конкурсах наукових робіт і проектів.

     Основні напрями роботи циклової комісії :
      - підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання
нових технологій навчання;    
      - участь у Всеукраїнському турнірі «Стратегія фірми», «Фінансова грамотність», у заходах в рамках
 проекту «Global Money  Week»;   активізація діяльності студентів, спрямованоїна самостійне здобуття знань;
   -підвищення професійного рівня та методичної майстерності викладачів циклової комісії;  підвищення
якості практичного навчання,

      -формування фахових компетенцій; залучення студентів до  дослідницько-пошукової роботи;
 -налагодження наукових і методичних зв’язків з викладачами інших навчальних закладів міста економічного профілю;
     -формування позитивного науково-методичного іміджу циклової комісії фінансово-економічних дисциплін. 
 Колеснікова
Вікторія Вікторівна

викладач-методист  вищої категорії
Голова  циклової комісії
Півоварова
Світлана Олександрівна
викладач  вищої категорії
Писарєва
Тетяна Романівна

викладач І категорії
Кукушкін Дмитро Володимирович
викладач  I категорії
Зінченко
Лілія Марківна
викладач,  спеціаліст
Резнік
Ольга Вікторівна
викладач,  спеціалістСтась
 Тамара Олександрівна
викладач  вищої категорії
Францен
Юлія Анатоліївна
викладач  I категоріїСпеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» отримують ті,хто планує стати в майбутньому спеціалістами,компетентними у сфері економіки та здатними розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Висококваліфіковані досвідчені викладачі циклової комісії направляють свої зусилля на якісну підготовку випускників, що отримують реальні можливості для працевлаштування на таких престижних посадах, як фінансовий директор підприємства,начальник фінансового управління,керівник фінансового відділу,головний спеціаліст відділу (департаменту, управління), економіст, бухгалтер-ревізор бюджетних закладів,начальник кредитного відділу банку,державний податковий інспектор,фінансист,фінансовий аналітик або страховий агент. У нас ви ознайомитесь з особливостями  ведення власного,банківського або страхового бізнесу, отримаєте сучасний рівень знань щодо управління державними фінансовими установами та їх коштами. Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику у провідних фінансових установах,страхових компаніях, банках, органах ДФС та Держказначейства, фондах соціального страхування тощо. Це дає можли-вість нашим випускникам одразу по отриманні диплому відчути себе бажаними фахівцями на ринку праці.

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» - для тих,хто прагне отримати сучасну освіту, що поєднує багато-гранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині. Викладачі циклової комісії фінансово-економічних дисциплін готують універсальних  фахівців,здатних займаєтися обліковою, аналітич-ною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.        
   Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як:бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства;використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінь-ських рішень як перспективного, так і поточного характеру; організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки тощо. Подальша фахова робота з цієї спеціальності можлива на посадах: головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, бухгалтера-експерта, службовця податкових органів, податкового інспектора і т.п.

   
   


   

ІНТЕРНЕТ  РЕСУРСИ

напряму підготовки 5.03050901

"Бухгалтерський облік"

    
Звіт про акредитацію
спеціальності
5.03050901

"Бухгалтерський облік"

   
Обласна студентська науково-практична
 конференція
  
Відкритий захід «Луганщина – бренд у камуфляжі»,
у форматі Pecha Kucha
  
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2018»
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2017»
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2016»
   
Звіт про акредитацію
спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит»
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2015»
   
Ділова гра 2017
 
Тиждень ЦК
ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля»
   .
ho - безкоштовний хостинг!