СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
    Східноукраїнського національного університету
     імені Володимира Даля071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
  
121 Інженерія програмного забезпечення

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  
161 Хімічні технології та інженерія
 
171 Електроніка
   
172 Телекомунікації та радіотехніка

274 Автомобільний транспорт
                                   Вибір за Вами!   Ми чекаємо на Вас.