Циклова комісія 

Суспільно-економічних дисциплін


   Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадськи свідомої особистості.

   Основними напрямками роботи комісії є:
•   впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
•  розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
•    робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
•    підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
 Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.
  Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, індивідуальних посібників з дисциплін.
   Щорічно в технікумі проводиться тиждень циклової комісії як творча співпраця студентів та викладачів. Основним завданням тижня є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього наукового світогляду та вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної майстерності викладачів.
 Як правило, до проведення тижня ЦК викладачі готуються дуже ретельно: вони постійно ведуть пошук найрадикальніших форм та методів організації аудиторної та позааудиторної роботи. Завдяки цьому декада проходить дуже різноманітно та цікаво.
 Таким чином, творчий пошук викладачів стає запорукою їхнього професійного зростання на освітянській ниві.

 Колеснікова
Вікторія Вікторівна

викладач-методист  вищої категорії
Голова  циклової комісії
. Жученко Євген Володимирович
 кандидат педагогічних наук
(доктор філософії)
Дворнік
 Ірина Леонідівна
викладач  вищої категорії
Кукушкіна
 Лариса Миколаївна

викладач  вищої категорії
Півоварова
Світлана Олександрівна
викладач  вищої категорії
Писарєва
Тетяна Романівна

викладач І категорії
Лебедєва
Надія Юріївна
викладач  вищої категорії
Кукушкін Дмитро Володимирович
викладач  II категорії
Резнік
Ольга Вікторівна
викладач,  спеціаліст
Огданська
Олександра Сергіївна
викладач,   II категорії
Дятлова 
Зінаїда Василівна
 
викладач  вищої категорії
Дворнік
Олександр Сергійович
викладач,  спеціаліст

   
   


   
Тиждень циклової комісії
травень 2018
 
Тиждень циклової комісії
жовтень 2017
 
Тиждень циклової комісії
жовтень 2016
   
Конкурс імені Петра Яцика
 
Тиждень циклової комісії
б
ерезень 2016
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
     .
ho - безкоштовний хостинг!